Politika

Kürt siyasetinde yeni bir hareket: Destpêka Nû

Hazırlık çalışmaları biten “Despêka Nû” adlı yeni oluşumun 15 Ekim günü İstanbul’da yapılacak deklarasyon toplantısı ile basına ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kürt siyasetinde “yeni bir arayış” olarak lanse edilen “Despêka Nû” adlı hareket, 15 Ekim 2022 tarihinde Taksim HİLL Otelde bir basın toplantısı ile adını kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor.

Rûdaw’a konuşan yeni oluşumun yürütme kurulu üyelerinden Dr. Engin Yılmaz “Neden yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduklarını anlattı.

“Kürt siyaseti için büyük ve önemli bir boşluk yerli yerinde durmaktadır”

“Türkiye’deki mevcut iktidar ve muhalefet partileri tarafından Kürt halkının temel hakları başta olmak üzere ülkenin temel sorunları konusunda çözüm üretememelerinin yol açtığı derin siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Kürt kamuoyunda; son yıllarda  Kürt siyasetine yönelik ciddi bir eleştiri ve hoşnutsuzluk mevcut. Kürt siyaseti geldiği nokta itibariyle ciddi bir kafa karışıklığı ve buna bağlı olarak da büyük bir durgunluk yaşamaktadır. Kürt partileri arasındaki parçalanmışlık,  gruplar arasındaki ideolojik ve siyasi çelişkiler, sivil siyasetin belirleyici aktör olamayışı, şiddettin bütün sivil ve legal alanları bastırması, siyasi kurumlar üzerindeki illegal baskın vesayet, ideolojik hassasiyetlerin ve partisel çıkarların milli hassasiyetlerin önüne konulması, Kürt halkının temel milli sorunları yerine Türkiye siyasetinde ki aktüel polemik konularının öncelenmesi,  katı ideolojik tutumların halkın temel taleplerinin yerini alması gibi sebeplerden kaynaklı mevcut parti ve siyasal anlayışlar yetersiz kalmakta ve Kürt siyaseti için büyük ve önemli bir boşluk yerli yerinde durmaktadır.”

Kendilerini bu oluşumu kurmaya iten ana nedenin mevcut boşluğun ve ihtiyacın giderilememiş olmasından kaynaklandığını belirten Dr. Engin Yılmaz, “Elbette ki Kürt halkı adına bu zamana kadar yapılmış bütün siyasal çalışmalar değerli ve taktire şayandır. Fakat  Kürtlerin sonuç alıcı  yeni bir siyasete behemehal ve acil olarak ihtiyaç duyduğu gün gibi aşikardır. Bizler ihtiyaç duyulan bu siyasi oluşumu inşa etmek istiyoruz” dedi.

Dr. Engin Yılmaz, “son bir kaç yıldır mevcut Kürt siyasetinde ki bu durumdan çıkmaya yönelik farklı kişi ve guruplarca yapılan bazı çalışma ve arayışlar olduğunun kamuoyuna yansıdığını; fakat bunların çoğunun bir sonuca ulaşmadan şu veya bu şekilde arayışlarını sonlandırmak zorunda kaldıklarını, siyasi arenada arayış içindeki tek ciddi, ısrarlı ve  uzun süreli  çalışmanın; şimdilik; ‘Destpêka Nû’ adlı oluşumlarına ait olduğunu” ifade etti.

“Kürt merkez siyasetinde kitlesel bir parti eksik”

 Oluşumun bir diğer yürütme kurulu üyesi  Av. Ramazan Tuncer de, “Oluşum iki yıl önce farklı ideoloji, inanç, kanaat ve eğilimlerden müteşekkil bir gurup insanın Kürt siyasetindeki sorun, eksiklik, imkan ve imansızlıkları değerlendirmek,  siyasette bir boşluğun olup olmadığını istişare etmek ve varsa bu boşluğun neye tekabül ettiği ve nasıl doldurulabileceği gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelip tartışma ve görüş alışverişi ile başladı” dedi.

Katılımcılarda; “Kürt merkez siyasetinde kitlesel bir partinin eksik olduğunu ve bu eksikliğin behemehal doldurulması gerektiğine dair ortak bir kanaat oluştuğunu” belirten Tuncer, “Temmuz 2020’de Diyarbakır’da yaptığımız bu istişare toplantısı iki gün sürdü ve bu toplantıda Kürtlerin millet olmaktan kaynaklanan haklarının tahakkuku temelinde sivil, legal, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir parti hazırlığı sürecinin başlatılması kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Sonrasında, hareketin temel ilkelerinin belirlenmesi, Kürt siyasetinin her yönü ile değerlendirilmesi ve kurulacak partinin niteliği hakkında toplumun bütün kesimleri ile görüşüp katılımcı demokrasinin gereği olarak herkesin ortak iradesinin yansıyacağı bir sürecin yürütülmesi niyeti ile toplantıya katılanlar arasında bir ‘’hazırlık komisyonu’’ oluşturulduğunu belirten Tuncer, bu komisyonun da yaklaşık 1,5 yıllık bir süre boyunca istişare toplantıları gerçekleştirdiğini söyledi.

Avukat Tuncer, “Bu toplantılar esnasında Kürt milletini oluşturan her türlü inanç, ideoloji ve yaşam tarzına sahip tüm sosyal katmanlardaki kişiler ile görüşülmeye çalışılmış. Pandemi sürecine rağmen bazen yüz yüze bazen de online şeklinde yapılan toplantılarda hiçbir Kürt parti ve oluşuma karşıtlık oluşturmadan ve onlara karşı konumlanmadan, çatışma ve ayrılıkları körükleyen marjinal bir dilden uzak, kapsayıcı, kuşatıcı ve hoşgörülü bir dil ile sadece kendilerini ve kendi paradigmalarını anlatmak temelinde bir süreç takip edilmiş. İstişare toplantılarına partiler arası sorunlara neden olmamak için başka bir Kürt partinin aktif üyesi olanlardan ve Kürt halkı arasında tartışma ve kırılmalara neden olmuş, tartışmalı isimlerden uzak durmaya özen gösterilmiş” diye konuştu.

Diyarbakır toplantısı ve sonraki süreçte yapılan toplantılar neticesinde bir perspektif oluşturması düşüncesi ile “Siyasi Tutum Belgesi” adında bir metin hazırlandığını anlatan Tuncer, bu metinde yukarıda sayılan temel esasların göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Diyarbakır’da iki günlük çalıştay

Hareketin kurucu üyeleri; partileşme sürecinde atılan ikinci somut adımın Diyarbakır’da 15-16 Ocak 2022’de düzenlenen iki günlük çalıştay olduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre bu çalıştayda  katılımcılar; “Kürt siyasetindeki temsil krizinin gittikçe derinleştiği, yeni bir yüzyılda Kürtlerin daha aktif, daha dinamik bir kurumsallaşma ile temel haklarına kavuşmasının sağlanması ve var olan temsiliyet krizine bir çözüm üretilmesi” amacıyla Kürt merkez siyasetini hedefleyen kitlesel bir parti çalışmasının pratik adımları üzerinde durdu.

Çalıştayda ayrıca; “Kürtlerin özgürlük ve eşitlik meselesinin çözümü ve Türkiye siyaseti içindeki potansiyeline ve nüfus yoğunluğuna denk bir siyasal temsiliyetinin Kürtlerin iradesi ile şekillenmesini sağlamak aynı zamanda hem bölgenin mevcut yapısal sorunları hem de Kürtlerin Türkiye genelindeki temel sorunlarına esaslı bir çözüm paradigması ile bir yol ve yöntemi inşa etmek ve bunu siyasete taşımak” gündemi ile çalışmaların başlatılması ortak kararı alındı.

Bu bağlamda katılımcılar arasında 40 kişilik bir meclis ve bu meclisin içinden de bir yürütüme gurubu oluşturuldu. Ayrıca sahada çalışmaları düzenlemek ve hızlandırmak amacıyla örgütlenme komisyonu, mali komisyon, tanıtım ve medya komisyonu ile tüzük ve program komisyonu olmak üzere 4 komisyon oluşturularak fiili çalışmalara başlandı.

Destpêka Nû’nun 15 Ekim de İstanbul Taksim HİLL Otelde bir basın toplantısı ile kendilerini kamuoyuna deklare etmesi bekleniyor.

“Kürt halkı için hayati bir ihtiyaç olduğunu dillendirecegiz”

Oluşum hakkında konuşan yürütme kurulu üyesi Av. Mahmut Koyuncu da, “Bu deklarasyon ile Kürt halkının bütün farklılıklarının içinde yer alabileceği, şiddetle arasına mesafe koyan, hiçbir inancın, ideolojinin yada sınıfın siyasetini yapmayan, demokratik sivil bir zeminde, hiçbir vesayetin güdümünde olmayan ve hiçbir oluşumun devamı yada uzantısı olmayan milli çizgide yeni bir siyasi paradigmanın ve kitlesel bir temsil örgütünün Kürt halkı için hayati bir ihtiyaç olduğunu dillendirecegiz” dedi.

Koyuncu, “Deklarasyonda amacımızı, ilkelerimizi ve çalışmamızı kamuoyuna iletmek dışında bu siyasi ve hayati ihtiyacın giderilmesi için tüm Kürt halkından, kurumlarından ve aydınlarından hiç bir önkoşul olmadan  süreci beraber inşa etmeye ve omuzlamaya  yönelik de bir çağrımız olacaktır. Umarım bu çağrımız; millî çizgide ulusa bir temsil örgütünün kuruluşunun kurulmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu