Politika

Sayıştay: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tüm malları hacizli

Sayıştay denetçileri, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binası dahil tüm taşınmaz mallarının üzerinde haciz bulunduğunu tespit etti.

Sayıştay Başkanlığı, 2021 yılına ait belediye ve belediyelere bağlı idarelerin denetim raporlarını yayınladı. Sayıştay denetçilerinin kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yaptığı denetim sonucu, belediyenin ana hizmet birimi binası dahil tüm taşınmaz malların üzerinde haciz bulunduğu belirtildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesine atıfta bulunulan raporda, “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile tahsil edilen vergi, resim ve harçların gelirlerinin haczedilemeyeceği, icra dairesince haczi kararı alınmadan önce belediyeden borca yetecek kadar haczedebilecek mal gösterilmesinin isteneceği, on gün içerisinde yeterli mal beyan edilememesi durumunda haciz işleminin alacak miktarını aşacak şekilde yapılamayacağı belirtilmiştir” denildi.

KAYYIMIN İHALE İSTİSNASI: LALE SOĞANI

Sayıştay raporunda ayrıca ağaç, çalı, bitki ve lale soğanı alımlarının, ihalesiz olarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde yeşil alanlara, orta refüjlere, parklara ve ağaçlandırma sahalarına dikilmek üzere 23.205.750,00 TL bedel ile ağaç, çalı, bitki ve lale soğanı alındığı, alımın Sakarya-Kocaeli bölgesinde yer alan dört firmadan her kalem için ayrı teklif alınmak suretiyle yapıldığı, kalem bazından verilen en uygun bedellerden; 10.119.750,00 TL tutarındaki 25 kalem ürünün ilk firmadan, 5.229.250,00 TL tutarındaki 27 kalem ürünün ikinci firmadan, 1.441.000,00 TL tutarındaki 6 kalem ürünün üçüncü firmadan ve 6.415.750,00 TL tutarındaki 29 kalem ürünün dördüncü firmadan alındığı tespit edildi. Raporda, firmaların ismi yer almadı.

‘SOSYAL KONUTLARIN BAKIMLARI YETERSİZ’

Belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların barınabilmesi için üretilen ve ihtiyaç sahiplerine kiralanan sosyal konutların, kiralama sözleşmesinde belirtilen süre dolmasına rağmen kullandırılmaya devam edildiği ve fiziki olarak zarara uğrayan sosyal konutların tamirinin yapılmadığı da raporda yer aldı. Buna göre, “(…) Sosyal konutta oturan bazı kiracıların, sosyal konutların mevcut fiziki durumlarının düzeltilmesi ve gerekli tadilatların yapılması için belediyeye talep dilekçesi yazdığı fakat sosyal konutların bakımı için kiracılardan tahsil edilen ve Tamir Fonuna aktarılan tutarın tadilatları karşılayacak düzeyde olmadığı görülmüştür” denildi.

Raporda ayrıca sözleşmeli personel olarak istihdam edilen iki eğitmen ve bir sosyoloğun çeşitli şube müdürlüklerinde tedviren görevlendirildiği de ifade edildi. (DUVAR)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu