Connect with us

Analiz

Doğu ve Batı: Türkiye ne tarafa bakıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihai hedefi ülkenin büyük güç statüsünü yeniden canlandırmak olan Türkiye’yi sosyal olarak muhafazakar, siyasi olarak İslamcı ve Ortadoğulu imajına göre yeniden yaratmaya çalıştı.

Yüzlerce yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu, şu anda yaklaşık 50 egemen devleti temsil eden birçok ülke ve bölgeyi kontrol etti. Bununla birlikte, 18. yüzyıldan başlayarak, bir zamanlar güçlü olan imparatorluk, istikrarlı ve uzun süreli bir gerileme durumuna girdi. Osmanlı padişahları nesilleri, Osmanlı büyüklüğünü yeniden canlandırmak için Avrupa’daki büyük güçlerden kurumlar, kanunlar ve gelenekler ödünç alarak devletlerinin Avrupa’ya kıyasla zayıf yönlerini yavaş yavaş kavramaya başladılar.

1923’te Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra modern Türkiye’yi kuran Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi Batı’ya bakan laik bir Avrupa toplumu imajına göre yeniden şekillendirerek bu modeli sağlamlaştırdı. Atatürk, iki savaş arası dönemde dünya güçleri olan Avrupalıları devlet yönetiminde taklit ederek, Türkiye’yi sonunda ülkenin büyük güç statüsünü yeniden canlandıracak bir yola sokmayı amaçladı.

2003’ten bu yana ülkeyi sosyal olarak muhafazakar, siyasi olarak İslamcı ve Ortadoğulu olarak yeniden şekillendirmeye çalışan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü burada devreye giriyor. Nihai hedefi, Türkiye’nin büyük bir güç statüsünü yeniden canlandırmak. Ancak Türkiye için büyüklük peşinde koşması alışılmadık bir durum değil. Bu birçok yönden, son Osmanlı padişahlarından Kemal Atatürk’e kadar ülkenin geçmiş liderlerini şekillendiren uzun soluklu politikalarla uyumludur.

Ancak Erdoğan’ın yolu çok daha farklı. Diğerleri, Batı’nın etkisi altındaki Türkiye’yi dahil edip ülkenin küresel etkisini yeniden sağlamak için Avrupa versiyonunu kullanırken, Erdoğan alışılmadık bir model seçti ve Türkiye’yi önce Ortadoğu’da, sonra küresel olarak tek başına bir süper güç yapmayı hedefliyor.

Nihayetinde Türkiye bir Avrupa ve Orta Doğu ülkesi ve inanıyorum ki eninde sonunda Atatürk ve Erdoğan’ın vizyonları arasında bir yere yerleşecek ve kendi dışlayıcı olmayan kimliklerini benimseyecektir: Avrupalı ​​ve Orta Doğulu, laik ve İslami, Batı ve Doğu.

Devamı…