Kültür & Sanat

Diyarbakır Sanat Merkezi, 20. yılına ‘Muhtemel Gelecekler’ ile giriyor

Diyarbakır Sanat Merkezi, 20. yılına Kasım-Aralık 2021 tarihleri arasında Anadolu Kültür işbirliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi desteğiyle gerçekleşecek Muhtemel Gelecekler: Sanat, Kültür ve Siyaset Alanında Güncel Tartışmalar başlıklı yeni bir programla giriyor.

Diyarbakır Sanat Merkezi’nin (DSM) alandaki deneyimini sanat ve siyaset odağında yer alan tartışmalarla ilişkilendirerek değerlendirmeyi amaçlayan program, çevrimiçi bir konuşma ve seminer dizisi olarak tasarlandı. Programın yürütücülüğünü Ferda Keskin, Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü ve Erden Kosova üstleniyor.

Dünyanın karşı karşıya olduğu aciliyetler ve krizleri tarihten sanata, toplumsal kuramdan edebiyata birçok farklı alandan beslenen düşünsel kanallarla tartışmaya açmayı planlayan çevrimiçi program, herkese açık bir açılış ve kapanış etkinliğinin yanı sıra katılımcıların açık çağrı yoluyla belirleneceği dört kapalı seminerden oluşuyor.

SEMİNER DÖRT HAFTA SÜRECEK

18 Kasım-9 Aralık 2021 tarihlerinde her Perşembe gerçekleşecek dört haftalık seminer programının “Hakikat: Tarih, Özne, Adalet” adlı ilk oturumu, Ferda Keskin yürütücülüğünde gerçekleşecek. Evrensel bir hakikat anlayışı ve ona tekabül eden evrensel bir adalet ile evrensel bir özneden oluşan geleneksel çerçevenin yerine hakikatin, adaletin ve öznenin tarihselliğinde temellenen yeni bir kavramsal çerçevenin getirebileceği imkânlar tartışılacak. Ardından Sibel Yardımcı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Antroposen: Kavramlar, Kaygılar, İmkânlar” oturumunda, antroposen kavramı ve bu kavrama yöneltilen eleştiriler, insan-merkezli ve/ya insan-doğa ikiliği içinden düşünmenin sınırlılıkları ve yeni yaklaşımlar üzerinde durulacak.

Seminer dizisinin üçüncü haftasında son zamanlarda sinemada hayvanların ve insan-hayvan ilişkisinin temsilini, anlatısal ve biçimsel tercihlerle film dili üzerinden tahayyül etme olanakları ele alınacak. “İnsan Merkezliliği Filmlerle Yeniden Düşünmek: Hayvanlarla Karşılaşmalar, Başka Görme Biçimleri” başlığıyla gerçekleşecek oturumu Özlem Güçlü yürütecek.

“Dünyada ve Türkiye’de Siyaset ile Sanat İlişkisi: 1945 Sonrasından Bugüne Temel Dönüşümler” adlı son oturumda ise Erden Kosova yürütücülüğünde, II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan siyasi dönüşümlerin tarihsel seyrine, farklılaşan sanat tavır üslup ve yaklaşımlar ekseninde bakılacak ve Türkiye’den örnekler de tartışılacak.

“Muhtemel Gelecekler” programı Aralık ayında başlangıçta olduğu gibi herkese açık bir çevrimiçi konuşma ile kapanacak. Ayrıca kapalı seminer dizisinden kısa bölümlerin daha sonra DSM’nin youtube kanalında paylaşılması ve seminer sunum ve tartışmalarının derlenerek çevrimiçi bir kitapçığa dönüştürülmesi planlanıyor.

Diyarbakır, Batman ve Mardin ile onların komşu şehirlerinden katılımcılara açık olacak seminer dizisinde, dört hafta boyunca haftada bir akşam üç saat süresince felsefe, sosyal bilimler ve sanat alanından önemli isimler katılımcılarla buluşacak.

Program kapsamında katılımcıların disiplinlerarası tartışmalara aktif katılımını sağlamaya yönelik olarak okuma ve izleme önerileri de paylaşılacak. Programa kayıt olmak isteyen katılımcıların disiplinlerarası çalışmaya ilgi duyması, sanat ve sosyal bilimler alanlarında temel ön bilgiye sahip olması bekleniyor. Geleceği, bugünden ve geçmişten kuran bir perspektifle hakikat, eşitlik, adalet gibi kavramları tartışmaya açan, dünyaya bakıştaki insan merkezliliği tekrar düşünmeye sevk eden, sanata güncel tartışmaların izdüşümü ile bakmanın imkânlarını arayan sorular etrafında geliştirilen program, günümüze dair taze ve yeni bakış açıları üretebilmeyi amaçlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen programda katılımcılar kontenjan sınırına göre kabul edilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu