Politika

Kürtçe için şartlar değişmedi

Orta okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerin tercih süreci 3 Ocak-21 Ocak’ta başladı. Seçmeli dersler ve özellikle Kürtçe eğitim için belirlenen şartlar önceki yıllarda yoğun tartışma konusu olmuştu.

KÜRTÇE İÇİN ŞARTLAR AYNI

“Yaşayan Dil ve Lehçeler” adı altında Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde seçmeli dersler için de başvurular yapılabilecek. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da seçmeli dersler için şartlar değişmedi.

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda Çizelge’nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir” denildi.

Buna göre okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek.

Yine, en önemli konulardan biri de okullarda seçmeli dersler için atanacak öğretmenlerle ilgili. Geçmiş yıllarda Kürtçe öğretmenlerin atanması da tartışma yaratan konuların başında geliyordu.

Bakanlığın açıklamasında, “Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yaşayan Diller ve Lehçeler  (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında, Kurmanci ve Zazaki’nin dışında okutulan diğer dersler ise şunlar; Adığece (Kiril Alfabesine göre), Adığece (Latin Alfabesine göre), Abazaca, Lazca, Gürcüce, Boşnakça ve Arnavutça.

KÜRTÇE NEDEN TERCİH EDİLMEDİ

Eylül 2012’de yayımlanan yönetmenlikle, yabancı dil kontenjanında yaşayan dil ve lehçe adı altında Kürtçe seçmeli dersi Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) müfredatına girdi.

Müfredat, 12 yıllık mecburi Türkçe eğitiminin 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında, öğrencilerin bir sınıf ya da yeterli grup oluşturacak sayıya ulaşması halinde haftada 2 saat Kürtçe (Kurmanci, Kirmançki) ders alınabileceği yönündeydi.

Aynı yıl 28 ilde Kürtçe (Kurmanci-Zazaki) dersini 18 bin 847 öğrenci seçti. Ancak geride kalan zaman içerisinde değişik gerekçelerle özel Kürtçe kurslar engellendiği gibi okullarda da Kürtçe seçmeli derslere devam edilmedi.

MEB’in “Kürtçe seçmeli ders haritası”na göre, birçok illerde 10 rakamına ulaşılamadığı için Kürtçe seçmeli ders olarak okullarda yerini alamadı. Fakat seçmeli Kürtçe dersini talep eden öğrencilerin ailelerine göre, kimi okul müdürleri yeterli derslik olmadığı için öğrencilere Kürtçeyi seçtirmedi, kimilerine göre de Kürtçe öğretmeni olmadığı için Kürtçe’yi seçenler başka derslere kaydırıldı.

ÖĞRETMEN AÇIĞI BAŞKA BİR SORUN

2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Daha sonra Bingöl Üniversitesi, Muş Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Diyarbakır Üniversitesi’nde de aynı bölüm açılarak derslere başlandı.

Bu üniversitelerde Kürtçe öğretmeni yetiştirmek için bazı bölümlerden mezun olanların, Kürtçe öğretmenliği yapabilmesi için tezsiz master adı altında yoğun bir program gerçekleştirildi ve bütün bu üniversitelerden 2 binden fazla insan eğitim alarak öğretmen olmaya hak kazandı.

Ancak öğretmen eksikliğinden bu beş üniversitede 2020’de sadece 14 öğrenci Kürtçe için başvuruda bulundu.(Rudaw)

Türkiye’de 20 milyondan fazla Kürt yaşıyor.Tek bir tane resmi Kürtçe eğitim veren okul yok,olmadığı gibi seçmeli derslerde bile binbir türlü bahanelerle istenildiği amaca ulaşılmamış gibi.Yazıktır, günahtır ve ayıptır. Bu memleket de sorunun çözümü kolaydır ve bu toplumda aidiyet duygusunu geliştirecek, dayanışmayı arttıracak en önemli şey Kürtçe’nin önünü açmakla mümkündür.Umutlar 2023-224 öğretim yılına…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu