Ortadoğu

KDP Kongresi ve partinin amaçları

Duhok’ta yapılan ve üç gün devam edecek, binden fazla delege katılımıyla Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 14’üncü Olağan Kongresi başladı.

KDP’nin 14’üncü olağan kongresi, Başkan Mesud Barzani liderliğinde başladı. Kongre üyeleri, parti organları aracılığıyla yaklaşık bir buçuk ay süren çalışmaların ardından belirlendi.

KDP’nin Duhok’ta yaptığı ilk kongre olma özelliğini taşıyan Kongreye, 5 vilayetten KDP üyeleri katılıyor. Ayrıca yüzde 25 kadın kotası uygulanıyor.

KDP’nin 13’üncü Kongresi 2010’da yapılmıştı. Parti iç tüzüğüne göre, parti kongresinin 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak İŞİD ile savaş ve Covid-19 salgınından dolayı kongre tarihi ertelenmişti.

KDP’nin 76 yıllık tarihi boyunca, partiye iki kişi başkanlık etti: Mele Mustafa Barzani ve Mesud Barzani.

Mele Mustafa Barzani, 1946’an vefat ettiği 1979’a kadar partiye başkanlık yaptı. Mesud Barzani ise 1979’daki kongrede başkan seçildi.

KDP yönetimi

Piramit şeklindeki PDK yönetimi bu şekilde:

Başkan, başkan yardımcısı, polütbüro, başkanlık konseyi ve il ve ilçe teşkilatları.

Kongre’nin belirlediği mevkiler

KDP kongrelerinde; başkan, başkan yardımcıları ve başkanlık konseyi üyeleri seçiliyor. Sonrasında başkanlık konseyi, kongre dışında politbüro üyelerini seçiyor.

KDP’nin ulusal amaçları

1- Demokratik ve barışçıl tüm Kürt parti ve örgütleriyle kardeşçe ilişkileri güçlendirip destek vermek. Kürtlerin doğal ulusal amaçlarının barışçıl bir şekilde yerine getirilmesi. Kürtler arasında şiddet dilinin haram kılınması, diyalog ve hoşgörünün sağlanması.

2- Kürt davasının uluslararası kuruluşlar ve Kürt ulusal özgürlük hareketi çerçevesinde uluslararası siyaset alanına taşınması ve bu alanda gözlemci rolünün üstlenilmesi.

3- Irak Federal Devleti Anayası’ndaki 140’ıncı maddeye göre Kürdistan Bölgesi’nden ayrılan tüm bölgelerin geri alınması ve sınırların bu maddeye göre belirlenmesi.

4- Kürt halkının bir parçası olan Irak’ın tüm diğer bölgelerinde yaşayan Kürtlerin haklarını savunmak, onlarla toplumsal ve kültürel bağların devam etmesini güçlendirmek.

KDP’nin ülkesel amaçları

1- İçinde yasa ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, berrak, şeffaf, dürüst, ulusal bir yönetimin sağlandığı, yönetim değişikliğinin barış içinde gerçekleştiği bir toplumun inşası için çalışmak.

2- Irak’ta Federal Parlamento’nun demokratik sisteminin Iraklılara tam vatandaşlık, egemenlik ve bağımsızlık sağlayacak şekilde uygulanmasını garanti altına almak.

3- Tarihi bir çabayla elde edilmiş tüm kültürel, ekonomik, siyasal ve ulusal kazanımların korunması ve bunların geliştirilmesi.

4- Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde ulusal birliğin inşa edilip geliştirilmesi, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki iç sorunların çözümü için çalışılması.

5- Federal Parlamento sisteminin geliştirilmesi, Irak’taki oluşumların yasal kurumlarda yer almasının garanti altına alınması.

6- Irak’ta siyasi karar alınması aşamasına Kürt halkının katılımının garanti altına alınması.

7- Maddelerinin uygulanması çerçevesinde Federal Anayasa’ya saygı duyulması.

8- Ermeni, Asuri, Süryani, Keldani ve Türkmenlerin kültürel ve ulusal haklarının garanti altına alınması.

9- Toplumsal ve kültürel haklarının örgütlenip gelişmesi amacıyla her dini ve mezhepsel oluşuma haklarının tanınması.

10- Demokrasiye, insan haklarına, federalizm ve ülkesel kardeşliğe inanan; Kürt halkının kaderini tayin etme hakkına saygı duyan Irak ve Kürdistan’daki siyasi partilerle en iyi ilişkilerin kurulması.

11- Tüm mezhepsel ve dini oluşumlar arasında birlikte yaşam prensiplerini ve hoşgörünün yerleştirilmesi.

12- Irak’ın tüm uluslararası anlaşma ve belgelere, özellikle de insan hakları ve azınlıkların geleceği ile ilgili olan yükümlülüklere saygı duyması için çalışılması.

KDP’nin bölgesel ve uluslararası amaçları

1- Ortak çıkarlar temelinde Kürdistan Bölgesi ve komşu ülkelerle dostane ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve birbirinin iç işlerine karışılmaması.

2- Birleşmiş Milletler amaç ve temellerine bağlılık, Kürt halkının çıkarlarına ters olmayan uluslararası tüm belge ve sözleşmelere bağlılık.

3- Kürdistan Bölgesi’nin kültürel, ekonomik ve siyasi hareketlerine katılan dost ve uluslararası resmi ve gayri-resmi tüm kuruluşların çabalarının desteklenmesi.

4- Ülkeleri ve uluslararası kuruluşları, kendilerine karşı uluslararası suç işlenmiş ulusların savunulması için teşvik edilmesi için kampanya başlatılması.

5- Kürdistan halkına yardım eden kuruluş, parti ve şahıslarla dostane ilişkilerin geliştirilmesi.

6- Irak’ın mevcut anayasasına göre dünya ülkelerinde Kürdistan Bölgesi’ni temsil edecek ofisler açmak yoluyla diplomatik ilişkilerin geliştirilip desteklenmesi.

7- Birleşmiş Milletler ve ajanslarında Kürt Kurtuluş Hareketi adına gözlemci rolü üstlenmek.

8- Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle BM ile bir mekanizma kurulması, Kürdistan Bölgesi temsilcilerinin uluslararası kongre ve kuruluşlara katılması için uygun bir yöntemin belirlenmesi.

9- KDP’nin ülke dışındaki organlarının aktifleştirilmesi, bunların maddi ve manevi olarak desteklenmesi.(Rudaw)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu