Connect with us

Politika

Destpêka Nû: Yeni Kürt siyasi oluşumu deklarasyonla tanıtıldı

Üç yılı aşkın bir süredir mevcut Kürt siyasetindeki tıkanıklıktan rahatsız olup Kürtler için sonuç alıcı yeni bir yol ve yeni bir paradigma arayışında olanlar yeni oluşumları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de Kürt oylarını hedefleyerek siyaset yapan birçok parti var. Onlara bir yenisi daha ekleniyor.

Üç yılı aşkın bir süredir mevcut Kürt siyasetindeki tıkanıklıktan rahatsız olup Kürtler için sonuç alıcı yeni bir yol ve yeni bir paradigma arayışında olan bir grup aydın, yazar ve siyasetçilerin başlatmış olduğu çalışmaların sonuna gelindi.

3 çalıştay ve pek çok toplantıyla yürüttükleri çalışmalarını nihayete erdirdiklerini ifade eden Destpêka Nû oluşumu, basın toplantısı düzenledi.

Taksim Hill Otel’de düzenlenen toplantıda yeni hareketin yol haritasına ilişkin bilgi verilirken Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Kürt sorununa ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

“Mevcut siyasal yapılar, ihtiyaca cevap vermiyor”

Yeni siyasi harekette yer alan kişiler, bir deklarasyon yayımlayarak, oluşumun kategorik olarak şiddete karşı olacaklarını belirtti. 

Kürt sorunun Türkiye’nin en esaslı meselesi olduğu ifade edildi. Kürtlerin kimlik esaslı özgürlük sorunu ile birlikte sosyal sorunlarının da gittikçe derinleştiği, savaş ve şiddet durumundan kaynaklı ekonomik, sosyolojik, kültürel problemlerin de artarak devam etiği vurgulandı. 

Bu durumu değiştirecek, bölgede Kürtlerin hakkı olan insani, hukuki, siyasal ve ekonomik standarda erişimini sağlayacak, aynı zamanda barış ve demokrasiye de hizmet edecek bir siyasal çalışmaya büyük bir ihtiyaç olduğu vurgulanan deklarasyon metinde, “Mevcut siyasal örgütlenmelerin büyük bir kısmının bu ihtiyaca tam anlamıyla cevap verebilecek bir yeterlilikte olmadığı ortadadır” denildi.  

Kürt meselesinin esasında bir eşitsizlik konusu olduğu vurgulanırken çözümün Kürtlerin diğer milletler ile eşit haklara sahip olması ile sağlanabileceği kaydedildi. 

Yeni oluşum deklarasyonla tanıtıldı

“Kürt sorunu Türkiye’nin en temel meselesi” 

Siyasi kurumların, Kürt meselesini Türkiye’nin en temel konusu yapacak ve çözülmesini sağlayacak nitelik ve nicelikten yoksun olduğu dile getirilen metinde, “Kürt temsiliyetinin niteliğini arttırarak siyasal ve sosyal sorunlarını ülkenin temel gündemi haline getirmek ve çözüm yollarını zorlamak gerekiyor. Bu aynı zamanda özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir ortamın oluşmasına da katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Yeni oluşum, sivil ve meşru zeminde siyaset yapacak”

3 çalıştay ve yüzlerce toplantı neticesinde bugün itibari ile somut bir sürece dönüşen hareketin nasıl bir siyasi anlayış ortaya koyacağı şu sözlerle ifade edildi: 

“Kürt meselesinin demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir şekilde çözümünü sağlayacak.

Şiddete kategorik olarak karşı olacak.

Hiçbir siyasi oluşumun devamı ya da temsilcisi olmayacak.

Legal veya illegal hiçbir odağın vesayetini kabul etmeyecek. 

Diğer Kürt örgütlenmelerinin karşısında kendini konumlandırmayacak, örgütlenmeler arasındaki çelişkilere taraf olmayacak. 

Sivil ve meşru zeminde siyaset yapacak.

Her ezilen kesimin özgürce kendini ifade edebileceği ve rahatça içinde yer alabileceği.

Destpeka nu

Bu coğrafyada zulüm gören, hakları gasp edilen, ötekileştirilen bütün mazlum halkaların adresi olabilecek.

Tüm Ortadoğu halklarının kardeşçe ve barış içerisinde yaşayabileceği bir ortamın oluşmasına katkı sunacak.

Kadınların toplumsal hayat içindeki eşitsiz durumlarına çözüm sağlayacak.

Ülkedeki temel kaynakların kullanımındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve bölgesel eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yapısal planlamalar ve politikalar oluşturacak.

Üretimde ve tüketimde doğayı koruyacak bir anlayışı inşa edecek.

Türkiye’deki ekonomik krize kalıcı bir çözüm sağlamak için güvenlikçi politikalardan vazgeçmeyi sağlayacak ve buraya harcanan kaynakların halkın refahına sunacak bir siyaseti inşa edecek.

Ülkedeki yoksulluğun sebeplerini tespit edip bu tespit doğrultusunda çözümler üretecek. 

Ülkede yaşayan dini ve etnik azınlıkların kültürel haklarını kullanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapacak.

Hiçbir dini değeri ve düşünceyi siyaseten suiistimal etmeyecek.

Bireysel ve kollektif hakların özgürce kullanımını sağlayacak bir düzeni tesis edecek.

Eğitimin anadilde yapılmasını ve herkesin eşit bir şekilde eğitime ulaşımını sağlayacak; yenilikçi, bilimsel ve yaratıcı bir eğitim sistemini devreye sokacak.

Toplumsal barış için ırkçı ve cinsiyetçi siyasi söylemlerden ve politikalardan uzak duracak. 

Evrensel hukuk değerlerine bağlı adil ve hızlı yargılanmayı sağlayacak tarafsız ve bağımsız bir hukuk düzenini sağlayacak. 

Tüm siyasal politikasında pozitif, yapıcı, insani bir hareket ve söylem tarzını esas alacak.” 

“Ortak ihtiyacı birlikte örmek için ilk adımı atıyoruz”

“Merkezi bir Kitle partisinin kurulması noktasında ortak bir karara varılmıştır” denilen metinde, “Bugün burada temel ve hayati bir ihtiyacı kamuoyu ile paylaşıyor ve bu ihtiyaca cevap verecek bir partinin kuruluşu için bizlerle aynı ya da benzer anlayışa sahip Kürt toplumunun en geniş kesimlerini bu ortak ihtiyacı birlikte örmeye çağırmak için ilk adımı atıyoruz” denilerek Kürt halkının ihtiyacı olan bir temsil örgütünün kurulması için tüm kişi ve kurumlar yeni oluşumla birlikte çalışma çağrısı yapıldı. 

Kürtlere çağrı

Önceliklerinin çoğulcu ve katılımcı demokrasiye dayalı, sivil, özgürlükçü ve eşitlikçi bir paradigma ile toplumun bütün sorunlarına çözüm yolları sunan, Kürt coğrafyasının özgürlüğünü ve eşitliğini, refah ve huzurunu tesis edecek bir ortamın inşası olacağı savunulan yeni grubun deklarasyon metni “Yeni bir yaşam, umut, siyaset, gelecek ve süreç için Destpêka Nû” ifadeleriyle son buldu. (Abdulhakim Günaydın/Independent Türkçe)

Devamı…
Yorumunuz

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir